Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ

Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ căm giận đến tận xương tủy. Bấy giờ, ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần bị giặc đánh cho tan tác. Thấy vậy, đức Long quân quyết định cho họ mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.
Câu 1. Xác định ngôi kể của đoạn trích.
Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn trích
Câu 3. Theo em , tại sao đức long quân lại quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần
Câu 4. Em hãy nhớ và ghi ra cách thức đức long quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần . Thử nêu suy nghĩ của cách thức mượn gươm đó

1 bình luận về “Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ”

 1. Câu 1:
  ⇒ Ngôi thứ ba ( người kể giấu mình )
  Câu 2:
  Nội dung chính : Thời xưa chúng ta bị giặc Minh đô hộ, sự nổi dậy của ở vùng Lam Sơn đứng lên chống giặc và đức Long Quân cho họ mượn thanh gươm để giết giặc
  Câu 3 :
  Đức Long quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần vì:
   Giặc Minh đô hộ nước ta, chúng dùng nhiều biện pháp bóc lột nhân dân. Do đó ta phải đánh đuổi chúng
  Tuy nhiên , nghĩa quân khởi nghĩa lại thua cuộc nhiều lần tức sức mạnh chưa lớn.
  Nên Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm để có thêm sức mạnh đánh giặc.
  Câu 4:
  Cách thức cho mượn : Lê Lợi không được trực tiếp nhận lấy gươm thần.
  + Đầu tiên, người đánh cá Lê Thận kéo được lưỡi gươm, mà phải kéo đến ba lần mới vớt gươm đem về.
  + Khi Lê Lợi đến nhà Lê Thận, lưỡi gươm phát sáng chữ “Thuận Thiên”, đây chính là ý trời, là báu vật Thiên vương ban cho dân tộc ta: hãy dùng gươm này để làm việc lớn, đó là đánh giặc bảo vệ bờ cõi. Nhưng không ai nhận ra điều này, chiếc gươm không chuôi kia vẫn ở lại bên Lê Thuận
  + Lê Lợi tra chuôi gươm nạm ngọc bắt được trên cành cây tra vào lưỡi gươm của Lê Thận thì vừa như in. Khi đó, Lê Thuận và mọi người mới hiểu ý trời muốn cho nước Nam ta mượn thanh gươm này, và đã trao thanh gươm cùng với cái chuôi cho Lê Lợi- người xứng đáng nhất, văn võ song toàn, được lòng dân và quân sĩ.
  – Ý nghĩa
  + Việc không trực tiếp giao gươm cho Lê Lợi mà phải thông qua rất nhiều nhân vật trung gian đa khẳng định sức mạnh của thanh gươm là sức mạnh của cộng đồng và tập thể. Ý nói rằng muốn chiến thắng thì phải đoàn kết , phải lấy sức mạnh của tập thể của cộng đồng của toàn nhân dân làm cơ sở để chiến đấu.
  + Chữ “Thuận Thiên” trên lưỡi gươm nhấn mạnh vai trò tính chất chính nghĩa, hợp lòng người, ý trời của nghĩa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới