vì sao em bé quyết định đi tìm thầy lang để chữa bệnh cho mẹ ?

vì sao em bé quyết định đi tìm thầy lang để chữa bệnh cho mẹ ?

2 bình luận về “vì sao em bé quyết định đi tìm thầy lang để chữa bệnh cho mẹ ?”

  1. – Em bé quyết định đi tìm thầy lang để chữa bệnh cho mẹ vì :
    -> Thương mẹ, sợ mẹ xảy ra chuyện nên người con quyết định đi tìm thầy lang để chữa bệnh cho mẹ.
    # hhk

    Trả lời

Viết một bình luận