viết 1 bài thơ lục bát ít nhất 4 câu, chủ đề tự chọn k sao chéo người khác,k sao chép mạng, tui biết là báo cáo

viết 1 bài thơ lục bát ít nhất 4 câu, chủ đề tự chọn
k sao chéo người khác,k sao chép mạng, tui biết là báo cáo

1 bình luận về “viết 1 bài thơ lục bát ít nhất 4 câu, chủ đề tự chọn k sao chéo người khác,k sao chép mạng, tui biết là báo cáo”

 1. Gợi ý: 
  Tiếng chim vách núi nhỏ dần.
  Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa.
  Ngoài thềm rơi chiếc lá đa.
  Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiên.
  2 Xác định khẩu thơ và đoạn thơ lục bát. 
  Ví dụ: Lấy 1 số đề tài về các loài cây thiên nhiên như sau là: mái trường, bạn bè, quê hương, và các loài cây thiên nhiên.
  3 Hãy thực hành viết như sau: Hãy hình dùng câu thơ lục bát đề tài em định viết. 
  -> Chúng ta bắt đầu từ thể thơ đoạn thơ và cuối câu thể thơ, và bắt đầu viết thể thơ lục bát, gợi ý ảnh tưởng tượng, và cảm xúc của em khi viết thể thơ lục bát, và đọc được cảm nhận của các câu thơ
  -> Và hãy tập so sánh các: từ láy, và so sánh cách nhân hóa, âm thanh và màu sách. Ghi nhớ
  -> Và hãy chỉnh sửa các lỗi sai ở chính tả khi viết thơ lục bát.
    Ỏ lía
     mk gợi ý nho nhỏ ạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới