Viết 1 đoạn văn (5 – 7 câu) nêu suy nghĩ của em về nhân vật cáo trong đoạn trích “Nếu cậu muốn có một người bạn” Giúp với ạ

Viết 1 đoạn văn (5 – 7 câu) nêu suy nghĩ của em về nhân vật cáo trong đoạn trích “Nếu cậu muốn có một người bạn”
Giúp với ạ

1 bình luận về “Viết 1 đoạn văn (5 – 7 câu) nêu suy nghĩ của em về nhân vật cáo trong đoạn trích “Nếu cậu muốn có một người bạn” Giúp với ạ”

  1. Em thấy nhân vật cáo là 1 con vật lúc nào cũng phải sống trong ẩn trốn.Cho đến khi gặp hoàng tử bé.Cáo mới biết đc trên đời này còn có người hỏi thăm mình.Không săn bắt mình.Cáo đã nhờ hoàng tử bé cảm hóa mình. Vì cáo tin tưởng ở hoàng tử.Và cáo đã đc cảm hóa và hiểu ra 1 bài hc trong cuộc đời này.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới