Viết 2 câu tả về vẻ đẹp của mùa thu trong đó có sử dụng biện pháp ẩn dụ và nhân hóa ( giúp mình với ạ=D)

Viết 2 câu tả về vẻ đẹp của mùa thu trong đó có sử dụng biện pháp ẩn dụ và nhân hóa
( giúp mình với ạ=D)Viết một bình luận

Câu hỏi mới