Viết bài văn cảm nhận về khổ thơ sau : ” Bảo vâng gọi dạ con ơi Vâng lời sau trước, con thời chớ quên

Viết bài văn cảm nhận về khổ thơ sau :
” Bảo vâng gọi dạ con ơi
Vâng lời sau trước, con thời chớ quên
Công cha nghĩa mẹ khôn đền
Vào thưa, ra gửi, mới nên con người ”
Viết bài văn nha, cấm coppy giúp e đi, năn nỉ ó, đou có dài đouViết một bình luận

Câu hỏi mới