Viết bài văn trình bày ý kiến của em về việc nói chuyện riêng trong lớp ( ko chép mạng nha )

Viết bài văn trình bày ý kiến của em về việc nói chuyện riêng trong lớp ( ko chép mạng nha )

1 bình luận về “Viết bài văn trình bày ý kiến của em về việc nói chuyện riêng trong lớp ( ko chép mạng nha )”

 1. Việc nói chuyện riêng trong giờ học là vấn đề còn tồn tại ở môi trường sư phạm Việt Nam hiện nay.Nói chuyện riêng trong giờ là thói quen không tốt cần bỏ. Vậy biểu hiện của việc nói chuyện riêng trong lớp là gì?
  Nói chuyện riêng trong giờ đôi khi không chỉ là nói bằng miệng, nhiều khi là những dòng viết tay trên trang giấy xé vội mà các học sinh lén truyền cho nhau. Có khi là ám hiệu bằng tay mà họ đã thống nhất từ trước để giao tiếp.Nói chuyện riêng thì lớp học nào cũng có, điều này gây nhiều rắc rối cho chính học sinh cũng như giáo viên.
  Nguyên nhân dẫn đến việc nói chuyện riêng trong giờ của học sinh là do bản thân học sinh không thích học hoặc cảm thấy những câu chuyện riêng cùng bạn bè thích hơn là nghe giảng bài. Có nhiều trường hợp là học sinh không muốn nghe giảng vì không nhận thấy được mục đích của việc học những kiến thức thầy cô đang giảng dạy.
  Tác hại của việc nói chuyện riêng trong giờ là học sinh không tiếp thu được bài giảng; làm ảnh hưởng đến những bạn khác học tập; gián đoạn bài giảng của thầy cô.Với thầy cô: Gây cảm giác khó chịu vì cảm thấy thầy cô giảng dạy nhưng không được học sinh lắng nghe; mất cảm hứng dạy học, đứt mạch bài giảng.
  Đối với học sinh: cần biết tôn trọng thầy cô hơn, hạn chế tối đa việc nói chuyện riêng trong giờ; chăm chú nghe giảng để tiếp nhận thêm kiến thức.
  Đối với giáo viên, nhà trường: Cần thay đổi cách truyền đạt để hấp dẫn học sinh học tập hơn; cho học sinh cảm thấy sự quan trọng của việc học đối với cuộc sống sau này của các em.
  Đối với gia đình: Phụ huynh cần động viên con em học tập; không chỉ trích mà cần lắng nghe con mình.
  Nói chuyện riêng trong giờ là hành động xấu cần phải loại bỏ. Vì vậy mỗi người cần có ý thức xây dựng một môi trường học đường tích cực hơn đẩy lùi tình trạng nói chuyện riêng cũng kín cho bản thân thêm tốt hơn
  Những phần chữ đậm,cố gắng nhớ học thuộc để vận dụng vào bài khác nhé

  Trả lời

Viết một bình luận