Viết đoạn văn 5 – 7 câu thể hiện cảm xúc của em về 1 đoạn thơ mà em thích trongg chuyện cổ tích loai người

Viết đoạn văn 5 – 7 câu thể hiện cảm xúc của em về 1 đoạn thơ mà em thích trongg chuyện cổ tích loai người

1 bình luận về “Viết đoạn văn 5 – 7 câu thể hiện cảm xúc của em về 1 đoạn thơ mà em thích trongg chuyện cổ tích loai người”

 1. Trong bài thơ “Chuyện cổ tích về loài người” em thích nhất là đoạn cuối cùng của bài thơ này.
  Chữ bắt đầu có trước
  Rồi có ghế có bàn
  Rồi có lớp có trường
  Và sinh ra thầy giáo…
  Cái bảng bằng cái chiếu
  Cục phấn từ đá ra
  Thầy viết chữ thật to
  “Chuyện loài người”trước nhất.
  Câu thơ này vừa nói được những cách để làm cho trẻ con hiểu biết hơn. Làm cho trẻ con có kiến thức để sau này có thể trở thành một nhân tài cho tương lai đất nước. Để làm những việc đó thì tác giả đã nói rằng đầu tiên phải có chữ sau đó thì có bàn, có ghế rồi có cả một cái bảng lớn bằng cái chiếu. Những sự vật này cũng được so sánh với những thứ thời xa xưa. Câu thơ mà em thích nhất trong đoạn thơ này đó là “Chuyện loài người” trước nhất” vì câu thơ này nói chung về loài người và cách loài người được sinh ra trên thế giới này. Em thấy bài thơ này rất hay, có sử dụng những biện pháp nghệ thuật làm cho em đọc rất hứng thú và rất hay.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới