Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.( Lượm của Tố Hữu ạ no coppy

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.( Lượm của Tố Hữu ạ no coppyViết một bình luận

Câu hỏi mới