Viết đoạn văn khoảng 6 – 10 câu trình bày suy nghĩ của em về nhân vật người anh (Truyện Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh

Viết đoạn văn khoảng 6 – 10 câu trình bày suy nghĩ của em về nhân vật người anh (Truyện Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh, Ngữ văn Lớp 6, Tập I) qua đoạn văn sau: ” Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói: Không phải con đâu . Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em gái con đấy.”Viết một bình luận

Câu hỏi mới