viết đoạn văn nêu cảm nhận của em sau khi đọc đọa thơ sau: ” bàn tay mẹ chắn mưa sa bàn tay mẹ chắn bão qua mùa màng vẫn bàn

viết đoạn văn nêu cảm nhận của em sau khi đọc đọa thơ sau:
” bàn tay mẹ chắn mưa sa
bàn tay mẹ chắn bão qua mùa màng
vẫn bàn tay mẹ dịu dàng
à ơi này cái trăng vàng ngủ ngon
a ơi này cái trăng tròn
à ơi này cái trăng còn nằm nôi
( à ơi tay mẹ__Bình Nguyên)Viết một bình luận

Câu hỏi mới