Viết một bài thơ lục bát ( một chút giúp mik nha) chủ để tự chọn. Nhưng phải có âm điệu đúng luật của thơ lục bát nha. Tại mì

Viết một bài thơ lục bát ( một chút giúp mik nha) chủ để tự chọn. Nhưng phải có âm điệu đúng luật của thơ lục bát nha. Tại mình phải nạp cho cô nên các bạn chọn chủ đề ý nghĩa chút nha!

1 bình luận về “Viết một bài thơ lục bát ( một chút giúp mik nha) chủ để tự chọn. Nhưng phải có âm điệu đúng luật của thơ lục bát nha. Tại mì”

 1.                                                              MẸ YÊU
                                                   Mẹ là ngọn gió đời con                  
                                          Chăm lo cho con lớn tròn tháng năm 
                                                   Mẹ là lời ru êm dịu
                                          Như tiếng vành khuyên líu ríu ru con .
                                                    
                                            Cưu mang chín tháng mười ngày
                                         Mẹ đã vất vả ngày ngày nuôi con
                                             
                                                 Ban đêm mẹ thức đếm sao 
                                          Đếm sao xuể hết công lao mẹ thầy
                                                  Mỗi ngày mẹ khổ vì con 
                                         Chăm lo cho con lớn tròn tháng năm .
                          
                                                  Tình yêu của mẹ bao la
                                         Chưa chắc đã có người nào tốt hơn
                                                   Mẹ ơi con yêu mẹ lắm 
                                          Cảm ơn mẹ đã luôn chăm sóc con.
                                                  
                             
                                                 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới