Viết một bài thơ lục bát về truyện tình cảm lạnh của Linh và Thành =)) `-` Y/c: `+“60` điểm nên viết hay xíu nha:> `+` Sến

Viết một bài thơ lục bát về truyện tình cảm lạnh của Linh và Thành =))
`-` Y/c:
`+“60` điểm nên viết hay xíu nha:>
`+` Sến vào.
`+` Ko bắt buộc phải là Linh và Thành.Viết một bình luận

Câu hỏi mới