Viết một đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu), nêu suy nghĩ của em về hiện tượng bắt nạt trong học đường.

Viết một đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu), nêu suy nghĩ của em về hiện tượng bắt nạt trong học đường.

1 bình luận về “Viết một đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu), nêu suy nghĩ của em về hiện tượng bắt nạt trong học đường.”

  1. chắc mọi người aai cũng biết rằng hiện tượng bắt nạn trong trường học không còn gì xa lạ. việt bắt nạt nó giống như việt kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, kẻ giàu bắt nạt kẻ nghèo. không chỉ ở trong trường mới có hiện tượng bắt nạt nhau mà trong xã hội hay trong công ty cũng thế ma mới bắt nạt ma cũ,…

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới