Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về hậu quả, tác hại của thói ỷ lại `(` văn nghị luận `)` Các ý cần đạt : `-`Tạo r

Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về hậu quả, tác hại của thói ỷ lại `(` văn nghị luận `)`
Các ý cần đạt :
`-`Tạo ra thói quen xấu, hình thành tính cách lười nhác
`-` Thụ động, đánh mất khả năng tư duy, sáng tạo
`-` Bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của bản thân
`-` Bị mọi người coi thường, khinh rẻ
`-` Khó đi đến thành côngViết một bình luận

Câu hỏi mới