Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép : A) Hễ … thì …. B) Tuy… nhưng

Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép :
A) Hễ … thì ….
B) Tuy… nhưng

2 bình luận về “Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép : A) Hễ … thì …. B) Tuy… nhưng”

 1. a) Hễ trời đổ mưa to thì chúng tôi đành phải hoãn buổi cắm trại.
  b) Tuy thời tiết khô hạn nhưng cây cối vẫn rất phát triển.
  ———————–
  @ Khái niệm: Câu ghép là câu do được ghép lại từ nhiều vế, mỗi một vế câu sẽ có đủ cấu trúc của câu tức là có một cụm chủ ngữ – vị ngữ

  Trả lời
 2. a) Hễ đi học trễ giờ thì em sẽ bị mẹ mắng.
  b) Tuy Lan xinh nhưng bạn ấy học không giỏi.
  Các câu này đều dùng cặp từ quan hệ tương phản, có chức năng nối 2 vế câu lại với nhau.
  #maiphuongtrinh78648

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới