viết văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát đường lên xứ lạ bao xa

viết văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát
đường lên xứ lạ bao xa
cách một quảng núi với ba quãng đồng
ai ơi đứng lại mà trông
kìa núi Thành Lang kìa sông Tam CờViết một bình luận

Câu hỏi mới