1.Nhận xét nào dưới đây đúng với truyện Thỏ và rùa? A.Giải thích nguyên nhân của sự chủ quan,kiêu ngạo B.Ca ngợi tình cảm cộn

1.Nhận xét nào dưới đây đúng với truyện Thỏ và rùa?
A.Giải thích nguyên nhân của sự chủ quan,kiêu ngạo
B.Ca ngợi tình cảm cộng đồng bền chặt,sự chăm chỉ,nỗ lực
C.Bài học về cách nhìn nhận sự việc,cách ứng xử của con người
D.Giải thích nguyên nhân sự chăm chỉ và tự tin của rùa
2.Truyện xoay quanh sự việc nào?
A.Thỏ và rùa thách nhau chạy thi
B.Thỏ khinh thường rùa chậm chạp
C.Rùa cần mẫn,chăm chỉ và nỗi lực thi chạy
D.Cuộc thi chạy giữa thỏ và rùaViết một bình luận

Câu hỏi mới