1.Văn bản”Chú lừa thông minh”thuộc loại truyện nào? 2.Văn bản”Chú lừa thông minh”được kể theo ngôi thứ mấy?

1.Văn bản”Chú lừa thông minh”thuộc loại truyện nào?
2.Văn bản”Chú lừa thông minh”được kể theo ngôi thứ mấy?

2 bình luận về “1.Văn bản”Chú lừa thông minh”thuộc loại truyện nào? 2.Văn bản”Chú lừa thông minh”được kể theo ngôi thứ mấy?”

  1. 1.Văn bản”Chú lừa thông minh”thuộc loại truyện nào?
    => Văn bản”Chú lừa thông minh”thuộc loại truyện ngụ ngôn
    2.Văn bản”Chú lừa thông minh”được kể theo ngôi thứ mấy?
    => Văn bản”Chú lừa thông minh”được kể theo ngôi thứ ba – người kể giấu mặt và gọi tên của nhân vật

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới