4. Xác định 1 từ Hán Việt có trong câu văn sau: Có phải chúng ta cũng như loài cá heo có thể giao tiếp với nhau bằng sóng siê

4. Xác định 1 từ Hán Việt có trong câu văn sau: Có phải chúng ta cũng như loài cá heo có thể giao tiếp với nhau bằng sóng siêu âm.

2 bình luận về “4. Xác định 1 từ Hán Việt có trong câu văn sau: Có phải chúng ta cũng như loài cá heo có thể giao tiếp với nhau bằng sóng siê”

  1. Xác định thì hán việt trong câu:
    Có phải chúng ta cũng như loài cá heo có thể GIAO TIẾP với nhau bằng sóng siêu âm.
    từ hán việt: giao tiếp
    Giải thích: giao tiếp là từ mượn, giao tiếp có nghĩa là nói chuyện.

    Trả lời

Viết một bình luận