Xã hội ngày càng phát triển, con người càng cần phải đọc sách. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?

Xã hội ngày càng phát triển, con người càng cần phải đọc sách. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?Viết một bình luận