a, Khái niệm cụm từ là gì? b, Các loại cụm từ c, Ví dụ về cụm từ

a, Khái niệm cụm từ là gì?
b, Các loại cụm từ
c, Ví dụ về cụm từ

1 bình luận về “a, Khái niệm cụm từ là gì? b, Các loại cụm từ c, Ví dụ về cụm từ”

 1. a, Khái niệm cụm từ là gì?
  → Cụm từ là những tổ hợp từ gồm hai hay nhiều từ kết hợp lại với nhau
  b, Các loại cụm từ?
  → Có hai loại cụm từ: cụm từ cố định, cụm từ tự do
  c, Ví dụ về cụm từ.
  → Ví dụ: ông và bà, chiếc lá trên cành cây, người đi bộ
  $#giahanle20$
  *Không hiểu hoặc thắc mắc thì hơi ạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới