Xác định biện pháp tu từ trong khổ thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ

Xác định biện pháp tu từ trong khổ thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ
Nơi tuổi thơ em
Có 1 dòng sông xanh
Bắt nguồn từ sữa mẹ
Có vầng trăng tròn thế
Lửng lơ khóm tre làng
SOSSSSSSSSSS
Sẽ có 5 sao và cảm ơn ạViết một bình luận

Câu hỏi mới