Xác định phó từ và phân tích rõ ý nghĩa bổ sung của phó từ cho từ mà nó đi kèm trong câu văn sau: “Trước những trận mưa tuyết

Xác định phó từ và phân tích rõ ý nghĩa bổ sung của phó từ cho từ mà nó đi kèm trong câu văn sau:
“Trước những trận mưa tuyết đầu mùa, mỗi khi đi học, chúng tôi phải lội qua một con suối lòng đá chảy róc rách dưới chân đồi”Viết một bình luận

Câu hỏi mới