Bài 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: MỤC ĐỒNG(1) NGỦ TRÊN CÁT TRẮNG – Trần Quốc Toàn Suốt ngày dãi nắng Vàng hoe

Bài 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
MỤC ĐỒNG(1) NGỦ TRÊN CÁT TRẮNG
– Trần Quốc Toàn
Suốt ngày dãi nắng
Vàng hoe tóc bồng(2)
Đêm nhóm lửa hồng
Áp lưng cát trắng
Lắng nghe gió thổi
Thia lia(3) sao xa
Nằm ngâm chân mỏi
Vào sông Ngân Hà
Những hạt bắp nướng
Chín căng giọt sương
Một hòn than nổ
Bung vì sao băng
Ai vùi khoai củ
Thơm giờ tàn canh
Tù và(4) đã rúc
Đánh thức bình minh

Cừu
bứt cọng nắng
Kéo ông mặt trời lên.
(In trong báo Thiếu niên tiền phong, số 168/2013)
Chú giải:
(1) Mục đồng: trẻ chăn trâu, chăn bò
(2) Tóc bồng: tóc ở trạng thái nổi cao lên, phồng cao lên.
(3) Thia lia: liệng cho mảnh sành, mảnh ngói,bay sát mặt nước và nảy lên nhiều lần.
(4) Tù và: dụng cụ báo hiệu ở nông thôn thời trước, làm bằng sừng trâu, bò hoặc vỏ ốc,
dùng hơi để thổi, tiếng vang xa
Câu 1. Bài thơ miêu tả cuộc sống của những chú bé mục đồng trong thời điểm nào?
Dựa vào đâu để nhận biết điều đó?.Viết một bình luận

Câu hỏi mới