bài nhật trình sol 6 QUÁ TRÌNH TÔI GẶP VÀ VƯỢT QUA TAI NẠN 1. Vì sao nhân vật tôi lại bị thương?Cảm gi

bài nhật trình sol 6 QUÁ TRÌNH TÔI GẶP VÀ VƯỢT QUA TAI NẠN
1. Vì sao nhân vật tôi lại bị thương?Cảm giác của tôi khi đó như thế nào?
2. Tôi tỉnh lại như thế nào? Tình trạng khi đó?
3. Dụng cụ nào đã giúp tôi vượt qua tai nạn? Vì sao?
4. Sau khi tỉnh lại tôi đã làm gì?
5.Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn?
* Qua đó em nhận xét gì về tình huống tôi và đồng đội đã gặp phải Đặc biệt là tình huống của tôi? Dự đoán điều tệ nhất có thể xảy ra trong tình huống đó?
=> Kết quả của tình huống? Từ việc tôi đã làm, nhận xét, đánh giá về nhân vật?Viết một bình luận

Câu hỏi mới