Bài tập 1: Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong những câu sau và cho biết cấu tạo của chúng. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một

Bài tập 1: Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong những câu sau và cho biết cấu tạo của chúng.
Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy.
(Nguyễn Tuân, Cô Tô)
Bài tập 2: Tìm các cụm chủ vị làm thành phần câu:
a) Cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.
b) Lan học giỏi khiến thầy cô giáo rất yên tâm.
c) Nhà này cửa rất rộng.
d) Nó tên là Nam.
Bài tập 3: Hãy mở rộng danh từ làm chủ ngữ trong những câu sau thành cụm C-V:
a) Người thanh niên ấy làm mọi người khó chịu.
b) Nam làm cho bố mẹ vui lòng.
c) Gió làm đổ cây.Viết một bình luận

Câu hỏi mới