Bài thơ muốn gửi tới mọi người thông điệp gì?vì sao em lưq chọn thông điệp đó

Bài thơ muốn gửi tới mọi người thông điệp gì?vì sao em lưq chọn thông điệp đó

2 bình luận về “Bài thơ muốn gửi tới mọi người thông điệp gì?vì sao em lưq chọn thông điệp đó”

  1. Bài thơ muốn gửi đến thông điệp rằng : Hãy luôn yêu quý trẻ em, không bạo lực, bạo hành vì trẻ em trên dân số đang tụt đi rất nhiều, em lựa thông điệp đó vì mang lại lợi ích và truyên truyền cho mọi người.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới