” Bạo lực học đường là nỗi ám ảnh của nhiều học sinh “. Hãy viết 1 bài văn trình bày ý kiến ( tán thành ) của em về vấn đề tr

” Bạo lực học đường là nỗi ám ảnh của nhiều học sinh “. Hãy viết 1 bài văn trình bày ý kiến ( tán thành ) của em về vấn đề trên.

1 bình luận về “” Bạo lực học đường là nỗi ám ảnh của nhiều học sinh “. Hãy viết 1 bài văn trình bày ý kiến ( tán thành ) của em về vấn đề tr”

  1. động có tác hại đến môi trường văn hóa xã hội. Nghiêm cấm các game bạo lực. Quan tâm nâng cao văn hóa gia đình. Trong từng gia đình, người lớn phải làm gương, giao tiếp ứng xử đúng mực, mạnh dạn lên án và loại bỏ bạo lực ra khỏi đời sống gia đình. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục: gia đình – nhà trường – xã hội. Các cơ quan báo chí phải quan tâm thỏa đáng đối với lĩnh vực văn hóa, đạo đức và chấp hành luật pháp của mọi người dân. Xã hội và ngành giáo dục cần xác định rõ lại vai trò, vị trí của người thầy, quyền hạn và trách nhiệm trong nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh. Người thầy và nhà trường phải được bảo vệ danh dự và có đủ cơ chế để răn đe học sinh. Nhà trường cần phát huy trách nhiệm đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng cá nhân học sinh.

    Tình thương, trách nhiệm là phương thuốc hiệu nghiệm nhất ngăn chặn bạo lực học đường.Bạo lực học đường là một vấn nạn của xã hội. Trách nhiệm của chúng ta là ngăn chặn bạo lực học đường và tạo ra một thế giới mà ở đó ai cũng được tôn trọng, ai cũng thành công. Bởi vậy, hãy tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau để cùng xây dựng một môi trường học tập an toàn, tiến bộ, một xã hội văn minh, giàu lòng nhân ái.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới