Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về Sông được lúc dềnh dàng Chim bắt đầu

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
1, Bài thơ miêu tả cảnh gì? Hãy chỉ ra những hình ảnh đặc sắc mà tác giả sử dụng để miêu tả
cảnh đó.
2, Từ chùng chình trong khổ 1 bài thơ được hiểu là gì?
3, Xác định phó từ trong bài thơ .
4, Xác định và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ:
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.
5, Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai dòng thơ:
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
6, Qua bài thơ, em cảm nhận được tình cảm nào của tác giả?Viết một bình luận

Câu hỏi mới