Các câu sau có thành phần chính là một từ. Hãy mở rộng thành phần chính của câu thành cụm C-V a. Gió thổi

Các câu sau có thành phần chính là một từ. Hãy mở rộng thành phần chính của câu thành cụm C-V
a. Gió thổi
b. Không khí trong lành
c. Ong bay
d. Nam đi học
e. Con mèo làm đổ lọ hoaViết một bình luận

Câu hỏi mới