Cánh cò cõng nắng qua sông Chở luôn nước mắt cay nồng của cha Cha là một dải ngân hà Con là giọt nước sinh ra từ nguồn Quê ng

Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha
1 . bài thơ là lời bày tỏ cảm xúc của ai ?
2. Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa thăng trầm
a) nhịp điệu trầm bổng cao thấp
b) hạnh phúc trong cuộc sống
c) đáng thương khổ sở nhiều niềm đau
d) không ổn định lúc thịnh lúc suy trong cuộc đời
3. Trong các cụm từ sau đây đâu là danh từ
a) chở câu lục bát
b) dệt từ muôn thăng trầm
c) một dải ngân hà
d) xanh mướt đồng xanh

2 bình luận về “Cánh cò cõng nắng qua sông Chở luôn nước mắt cay nồng của cha Cha là một dải ngân hà Con là giọt nước sinh ra từ nguồn Quê ng”

 1. 1. 
  – Bài thơ là lời bày tỏ cảm xúc của người con đối với người cha của mình đã chịu vất vả nhiều
  2.
  – Thăng trầm có nghĩa :
  + Không ổn định, lúc thịnh lúc suy, lúc giàu lúc nghèo
  -> Chọn đáp án D
  3.
  – Một dải ngân hà là danh từ
  => Chọn C

  Trả lời

Viết một bình luận