Câu 1: (3.5 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu c

Câu 1: (3.5 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước…
(SGK Ngữ Văn 7, tập 2)
a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?
b) Nêu nội dung chính của đoạn văn trên? Nội dung đó được thể hiện rõ nhất qua câu văn nào? Được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?

2 bình luận về “Câu 1: (3.5 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu c”

 1. a) Đoạn văn trên trích trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh
  b) 
  – Nội dung chính của đoạn trích : truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc được gìn giữ từ bao đời nay
  – Nội dung đó được thể hiện rõ nhất qua câu văn  :  Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước
  – Được viết theo phương thức biểu đạt chính là : nghị luận

  Trả lời
 2. a, 
  -Đoạn văn trên trích trong văn bản :Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
  -Bác Hồ Chí Minh là tác giả 
  b,
  -Nội dung chính của đoạn văn trên :  tinh thần yêu nước mạnh mẽ của nhân dân ta 
  – Nội dung đó được thể hiện rõ nhất qua câu văn :’ Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ”
  -PTBĐ chính là nghị luận 
  <CHÚC BẠN HỌC TỐT>

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới