Câu 1: Xác định nhân vật, không gian, thời gian, tình huống của truyện thỏ và rùa. Câu 2: Em hãy lí giải vì sao con rùa chạy

Câu 1: Xác định nhân vật, không gian, thời gian, tình huống của truyện thỏ và rùa.
Câu 2: Em hãy lí giải vì sao con rùa chạy chậm hơn mà lại chiến thắng thỏ trong cuộc thi chạy.
Viết một bình luận