câu 1. em hãy tìm từ láy trong câu ” Nó bắt kêu thảm thiết” câu 2. dựa vào nội dung của văn bản ” Chú lùa thông minh”, em hãy

câu 1. em hãy tìm từ láy trong câu ” Nó bắt kêu thảm thiết”
câu 2. dựa vào nội dung của văn bản ” Chú lùa thông minh”, em hãy viết đoạn văn (4-6 câu) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của việc phải luôn cố gắng trong đời sốngViết một bình luận

Câu hỏi mới