Câu 2: chỉ ra các tuyến đường gieo vần và cách ngắt nhịp trong bài thơ sau : Chiều biên giới em ơi

Câu 2: chỉ ra các tuyến đường gieo vần và cách ngắt nhịp trong bài thơ sau :
Chiều biên giới em ơi
Có nơi nào đẹp hơn
Khi mùa hoa đào nở
Khi mùa sở ra cây
Lúa lượn bậc thang mây
Mùi toả ngát hương bayViết một bình luận

Câu hỏi mới