Câu 3: Dòng nào sau đây gồm các từ láy? A. thơ thẩn, hốt hoảng, nồng nàn, say sưa B. thơ thẩn, nồng nàn, say sưa, miên man C.

Câu 3: Dòng nào sau đây gồm các từ láy?
A. thơ thẩn, hốt hoảng, nồng nàn, say sưa
B. thơ thẩn, nồng nàn, say sưa, miên man
C. thơ thẩn, nồng nàn, say sưa, vui tươi
D. thơ thẩn, nồng nàn, miên man, cọng cỏ
Câu 4: Công dụng của dấu ngoặc kép trong đoạn trích: Sau một hồi lâu miên man Mèn ta chợt nghĩ bụng: Ơ hay, việc gì ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quăng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không?.
A. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
B. Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tạp san
C. Đánh dấu phần dẫn trực tiếp
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 5: Câu văn: Nó bèn há mồm ra và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành. sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Nhân hóa B. Ẩn dụ C. Hoán dụ D. So sánh

2 bình luận về “Câu 3: Dòng nào sau đây gồm các từ láy? A. thơ thẩn, hốt hoảng, nồng nàn, say sưa B. thơ thẩn, nồng nàn, say sưa, miên man C.”

 1. Câu 3: Dòng nào sau đây gồm các từ láy?
  A. thơ thẩn, hốt hoảng, nồng nàn, say sưa
  B. thơ thẩn, nồng nàn, say sưa, miên man
  C. thơ thẩn, nồng nàn, say sưa, vui tươi
  D. thơ thẩn, nồng nàn, miên man, cọng cỏ
  => Giải thích
  A. Hốt hoảng là từ ghép
  C. Vui tươi là từ ghép
  D. Cọng cỏ là từ ghép
  Câu 4: Công dụng của dấu ngoặc kép trong đoạn trích: Sau một hồi lâu miên man Mèn ta chợt nghĩ bụng: Ơ hay, việc gì ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quăng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không?.
  A. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
  B. Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tạp san
  C. Đánh dấu phần dẫn trực tiếp
  D. Cả A, B, C đều đúng
  => Đánh dấu phần dẫn trực tiếp lời nói của nhân vật Dế Mèn.
  Câu 5: Câu văn: Nó bèn há mồm ra và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành. sử dụng biện pháp tu từ nào?
  A. Nhân hóa
  B. Ẩn dụ
  C. Hoán dụ
  D. So sánh
  => Giải thích: So sánh( nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành)

  Trả lời
 2. 3. B
  -> Các ý con lại đều có từ ghép
  4. D
  -> đánh dấu phần lời dẫn trực tiếp suy nghĩ của Dế Mèn
  5. A
  -> nhân hóa con vật có những hành ododjng như con người

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới