Câu 4: Tìm số từ và phó từ trong câu : Ðây là một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức mỗi con người Việt Nam, cho dù họ ở bất c

Câu 4: Tìm số từ và phó từ trong câu : Ðây là một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức mỗi con người Việt Nam, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu

1 bình luận về “Câu 4: Tìm số từ và phó từ trong câu : Ðây là một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức mỗi con người Việt Nam, cho dù họ ở bất c”

 1. @ Trong câu : ” Đây là một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức mỗi con người Việt Nam , cho dù họ ở bất cứ nơi đâu .”
  – Số từ là từ :
  + Một
  – Phó từ là từ :
  + Đã
  *** Khái niệm
  – Số từ là từ chỉ số lượng và chỉ số thứ tự
  – Phó từ là từ chuyên đi kèm để bổ sung ý nghĩa cho động từ , tính từ . 

  Trả lời

Viết một bình luận