Câu 6 (1,0 điểm): Hai câu thơ sau giúp em hiểu gì về tình cảm của nhân vật Bé dành cho Ông? Bé khẽ mang chiếc là Đặt vào vệt

Câu 6 (1,0 điểm): Hai câu thơ sau giúp em hiểu gì về tình cảm của nhân vật Bé dành cho Ông?
Bé khẽ mang chiếc là
Đặt vào vệt nắng vàngViết một bình luận

Câu hỏi mới