Câu 7 (1,0 điểm): Qua bài thơ, tác giả muốn gửi đến bạn đọc những thông điệp tình cảm gì? bài thơ ra vườn nhặt nắng

Câu 7 (1,0 điểm): Qua bài thơ, tác giả muốn gửi đến bạn đọc những thông điệp tình cảm gì?
bài thơ ra vườn nhặt nắngViết một bình luận

Câu hỏi mới