Câu 7 (2,0 điểm). Phân tích thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ (nếu có) các câu trong đoạn văn sau. Trời không gió, như

Câu 7 (2,0 điểm). Phân tích thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ (nếu có) các câu trong đoạn văn sau.
Trời không gió, nhưng bầu không khí vẫn mát lạnh.
Cái lành lạnh của hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh.

2 bình luận về “Câu 7 (2,0 điểm). Phân tích thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ (nếu có) các câu trong đoạn văn sau. Trời không gió, như”

 1. Trời không gió, nhưng bầu không khí vẫn mát lạnh
  Trạng Ngữ : Trời không gió 
  Chủ Ngữ : Bầu không khí
  Vị Ngữ : Vẫn mát lạnh
  Quan hệ từ : Nhưng
  Cái lành lạnh của hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh.
  Chủ Ngữ : Cái lành lạnh của hơi nước sông ngòi , mương rahj , của đất và dưỡng khí thảo mộc
  Vị Ngữ : Thở ra từ bình minh 

  Trả lời
 2. Trời không gió, nhưng bầu không khí vẫn mát lạnh.
  +Chủ ngữ 1: Trời 
  +Vị ngữ 1: không gió
  +Chủ ngữ 2: bầu không khí 
  +Vị ngữ 2: vẫn mát lạnh
  ( Quan hệ từ: nhưng)
  Cái lành lạnh của hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh.
  +Chủ ngữ: Cái lành lạnh của hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc
  +Vị ngữ: thở ra từ bình minh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới