Câu 9. Em hiểu như thế nào về câu thơ (trình bày bằng đoạn văn từ 3 đến 5 câu): Trăng ơi có nơi nào. Sáng hơn đất nước em?

Câu 9. Em hiểu như thế nào về câu thơ (trình bày bằng đoạn văn từ 3 đến 5 câu):
Trăng ơi có nơi nào.
Sáng hơn đất nước em?Viết một bình luận

Câu hỏi mới