Câu nói”tôi không quen nhượng bộ, nhưng dù sao tôi cũng ăn bạn, cứ hỏi đi” tìm phó từ trong câu nói trên và đó là những từ gì

Câu nói”tôi không quen nhượng bộ, nhưng dù sao tôi cũng ăn bạn, cứ hỏi đi” tìm phó từ trong câu nói trên và đó là những từ gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới