Cau thì gần giời Mẹ thì gần đất sử dụng biện pháp tu từ gì . Mọi người giúp mik nhé. Ai trl đúng và hay mik sẽ vote 5 sao nha

Cau thì gần giời Mẹ thì gần đất sử dụng biện pháp tu từ gì . Mọi người giúp mik nhé. Ai trl đúng và hay mik sẽ vote 5 sao nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới