Câu văn ”Họ đã quên đi những mong muốn chính đáng của bản thân” có bao nhiêu phó từ?Cụ thể à từ nào?

Câu văn ”Họ đã quên đi những mong muốn chính đáng của bản thân” có bao nhiêu phó từ?Cụ thể à từ nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới