Chỉ ra 1 phép liên kết: Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù co

Chỉ ra 1 phép liên kết:
Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau.
Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào.
Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi

2 bình luận về “Chỉ ra 1 phép liên kết: Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù co”

 1. Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau.
  Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào.
  Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi
  ->Phép liên kết: Phép thế
  ( năm ông thầy bói= năm thầy)

  Trả lời
 2. Câu :”Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi”
  – Phép thế : Năm ông thầy bói – Năm thầy 
  -> Một phép liên kết : Phép thế 
  -> Phép thế : Câu sau có từ ngữ dùng để thay thế cho từ ngữ đã xuất hiện ở câu trước để tạo tính liên kết trong các câu hoặc đoạn văn

  Trả lời

Viết một bình luận