Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ Mầm tròn nằm giữa Vỏ hạt làm nôi

Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ
Mầm tròn nằm giữa
Vỏ hạt làm nôi
Nghe bàn tay vỗ
Nghe tiếng ru hời

2 bình luận về “Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ Mầm tròn nằm giữa Vỏ hạt làm nôi”

 1. Mầm tròn nằm giữa
  Vỏ hạt làm nôi
  Nghe bàn tay vỗ
  Nghe tiếng ru hời
  bài văn dừng biện pháp tu từ:nhân hóa
  nhân hóa cây thành một em bé nằm trong nôi nghe bàn tay vỗ nghe tiếng ru hời 

  Trả lời
 2. Gui
  #T
  – BPTT: Nhân hoá , Điệp (Nghe)
  + “nằm,vỗ,nôi,ru”
  -> Tácgia sử dụng những từ ngữtreen để gắn vào cho mần nhỏ (sự vật ,hiện tượng). Sử dụng các từng ngữ vốn dành cho người để chỉ sự vật.
  -> Lặplai 2 lần từ “nghe” để nhấn mạnh ý tác giả muốn nói.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới