chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ trong câu thơ thời gian chạy qua tóc mẹ một màu trắng đến nôn nao lưng mẹ cứ còng dần xuố

chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ trong câu thơ thời gian chạy qua tóc mẹ một màu trắng đến nôn nao lưng mẹ cứ còng dần xuống,cho co ngày một thêm cao,mẹ ơi trong lời mẹ hát,có cả cuộc đời hiện ra,lời ru chắp cho con đôi cánh,lớn rồi con sẽ bay xa.

1 bình luận về “chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ trong câu thơ thời gian chạy qua tóc mẹ một màu trắng đến nôn nao lưng mẹ cứ còng dần xuố”

 1. Thời gian chạy qua tóc mẹ
  Một màu trắng đến nôn nao
  Lưng mẹ cứ còng dần xuống
  Cho con ngày một thêm cao
  Mẹ ơi, trong lời mẹ hát
  Có cả cuộc đời hiện ra
  Lời ru chắp con đôi cánh
  Lớn rồi con sẽ bay xa
  -Phép tu từ:
  +Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: thơi gian chạy qua kẽ tóc
  +Phép nhân hóa: nắng- nôn nao
  +Phép đối: còng>< cao
  => Tác dụng của phép tu từ: tăng hiệu quả biểu đạt, gây ấn tượng mạnh với người đọc, người nghe đồng thời nhấn mạnh công lao to lớn, sự hi sinh của mẹ dành cho con. Qua đó, bộc lộ tình cảm yêu quý, yêu thương của tác giả dành cho mẹ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới