Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ sau : Ta tay búa , tay cày Tay gươm , tay bút dựng xây nước mình

Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ sau :
Ta tay búa , tay cày
Tay gươm , tay bút dựng xây nước mìnhViết một bình luận

Câu hỏi mới