Chọn `1` trong `3` đề làm đề nào cũng được ĐỀ `1`: Biểu cảm về một người thân trong gia đình để lại trong em tình cảm sâu đậ

Chọn `1` trong `3` đề làm đề nào cũng được
ĐỀ `1`: Biểu cảm về một người thân trong gia đình để lại trong em tình cảm sâu đậm.
Đề `2`: Một người bạn thân luôn trong tim em.
Đề `3`: Em nhớ mãi một người thầy (cô) đã từng dạy em.Viết một bình luận

Câu hỏi mới